Bestuur Stichting De Duurzame Verpleegkundige

We groeien explosief. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van onze kennis en inbreng. Onze impact groeit. Hoogste tijd voor acceleratie naar meer slagkracht. In dat kader zijn we sinds juni 2023 een stichting met een enthousiast bestuur. 

Ellen Bakker

 • bestuurslid
 • sr. onderzoeker (PhD), Kenniscentrum Zorginnovatie
 • hogeschool-docent Verpleegkunde, Hogeschool Rotterdam

Anne Brouwer

 • bestuurslid
 • trainer Positieve Gezondheid, Bureau Blooming
 • auteur
 • voormalig docent Verpleegkunde, Hogeschool Saxion

Annemarie Bergsma

 • voorzitter / oprichter 
 • docent Verpleegkunde, Haagse Hogeschool
 • lid RvA, Plantje voor Morgen
 • lid RvT, Leren voor Morgen

Marlies Pepers

 • bestuurslid
 • hoofddocent Verpleegkunde / Gezondheid & technologie, Hogeschool Saxion
 • auteur 

Inge Schouten

 • bestuurslid
 • relatiemanager opleiding Verpleegkunde, Christelijke Hogeschool Ede 


Yolanda Stil

 • secretaris en penningmeester
 • sr. uitgever Gezondheids-zorg, BSL
 • bestuurslid Communicatie & Strategie LVGO

Kim Verhaegh

 • bestuurslid
 • lector Verpleegkundig Leiderschap,  Hogeschool Leiden en Alrijne Zorggroep


De Duurzame Verpleegkundige heeft als doel dat elke verpleegkundige in Nederland als een duurzame zorgprofessional werkt en bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor iedereen.  

Hiervoor richten wij ons op: 


1. Het bevorderen van planetary health en duurzaamheid binnen het verpleegkundig beroep, zoals het verminderen van afval en grondstoffengebruik, een eerlijke verdeling van middelen, en het minimaliseren van de impact op het milieu.

2. Pleiten voor beleid en praktijken die duurzaamheid en planetary health bevorderen binnen organisaties en instellingen voor gezondheidszorg, politiek, vakverenigingen van zorg, zorgonderwijs. Wanneer we transdisciplinair werken, vertegenwoordigen we de verpleegkundige.

3. Actief bijdragen aan het maatschappelijke debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde leefomgeving en gezondheid.

4. Het opleiden van verpleegkundigen en andere zorgverleners over planetary health, de invloed van het verpleegkundig beroep op het milieu en vv, en hen te voorzien van de instrumenten en middelen die zij nodig hebben om duurzamere keuzes te maken.

5. Samenwerken met andere organisaties en belanghebbenden (zoals Groene Zorg Alliantie, Zorg voor Klimaat, Med-Zero, interntionale verpleegkundige organisaties) om duurzame praktijken in de gezondheidszorg te bevorderen, zoals het verminderen van het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik, het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en duurzaam vervoer.

6. Verpleegkundigen aanmoedigen om kritisch na te denken over de (lokale, regionale en mondiale) milieu- en duurzaamheidseffecten van de producten die zij gebruiken en pleiten voor het gebruik van milieuvriendelijke producten en degrowth

7. Bevorderen van nieuwe kennis en ervaring over een gezonde leef- en werkomgeving. Hierbij richten we ons ook, maar niet uitsluitend, op gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding voor cliënten/patiënten en medewerkers, natuur voor cliënten/patiënten en medewerkers en het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking, patiënten/cliënten én medewerkers (in lijn met Green Deal 3.0 doel 1).

8. Het ontwikkelen en delen van onderzoek over hoe duurzaamheid kan worden geïntegreerd in de verpleegkundige praktijk en onderzoek.

9. Het creëren van een netwerk van verpleegkundigen, studenten verpleegkunde, docenten verpleegkundige en onderzoekers, die informatie, vaardigheden, middelen en gevoelens met betrekking tot planetary health en duurzaamheid in de gezondheidszorg kunnen delen.