Wat te bereiken 

Ons ecosysteem staat onder druk door milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering. De gezondheidszorg is daarin verantwoordelijk voor alleen al 7% van de totale CO2-uitstoot (bijna de helft van al het verkeer in Nederland). Het werken aan een duurzame gezondheidszorg door het (stimuleren van) opleiden binnen het verpleegkundige beroep, bewuste en onderbouwde keuzes in de verpleegkundige praktijk, het bevorderen van onderzoek en het beïnvloeden van beleid aangaande een duurzame samenleving.

De rol van de verpleegkundige

Het is volgens de ICN als verpleegkundigen onze taak ons uit te spreken over klimaatverandering, onze manier van werken aan te passen om zo min mogelijk schade toe te brengen aan de planeet, kennis te hebben over de impact van de mens op het milieu (Planetary health) en deze kennis over te dragen aan de maatschappij. De Green Deal 3.0 geeft richting aan ons handelen. Belangrijk is dat het verpleegkunde-onderwijs dit ondersteunt. Onderwijs heeft de meeste impact op duurzaamheid (Impact-haalbaarheid matrix, VWS Webinar 2 september 2021).  De verpleegkundige van de toekomst richt zich op preventie, en op bestrijding van klimaatverandering (klimaatmitigatie) en de aanpassing aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en climate justice.  

Ons doel - 4 pijlers

Pijler 1. Verankeren van Planetary Health in regulier curriculum van de opleiding verpleegkunde en in bijscholing van zorgmedewerkers. Verpleegkundigen dienen Planetary Health te kunnen gebruiken in hun vak en maatschappelijke gezondheid te bevorderen door inzetten van kennis en vaardigheden gericht op preventie.   


Pijler 2. Verankeren van Duurzaam Werken in de gezondheidszorg door gezondheidszorgonderwijs. Daarbij ligt de nadruk op preventie en dat alle niet geleverde onnodige zorg, duurzame zorg is.

Pijler 3.  Het creëren van een netwerk van verpleegkundigen, studenten verpleegkunde, docenten verpleegkundige en onderzoekers, die informatie, vaardigheden, middelen en gevoelens met betrekking tot planetary health en duurzaamheid in de gezondheidszorg kunnen delen.

Pijler 4. Natuur als interventie voor preventie, gezondheid en welzijn voor zorgvragers  en zorgmedewerkers. Hiermee dragen we bij aan positieve beeldvorming van het belang van groen/natuur. Natuur is van essentieel belang voor een gezonde maatschappij.