Wat te bereiken 

Ons ecosysteem staat onder druk door milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering. De gezondheidszorg is daarin verantwoordelijk voor alleen al 7% van de totale CO2-uitstoot (bijna de helft van al het verkeer in Nederland). Het werken aan een duurzame gezondheidszorg door het (stimuleren van) opleiden binnen het verpleegkundige beroep, bewuste en onderbouwde keuzes in de verpleegkundige praktijk, het bevorderen van onderzoek en het beïnvloeden van beleid aangaande een duurzame samenleving.

De rol van de verpleegkundige

Het is volgens de ICN als verpleegkundigen onze taak ons uit te spreken over klimaatverandering, onze manier van werken aan te passen om zo min mogelijk schade toe te brengen aan de planeet, kennis te hebben over de impact van de mens op het milieu (Planetary health) en deze kennis over te dragen aan de maatschappij. De Green Deal 3.0 geeft richting aan ons handelen. Belangrijk is dat het verpleegkunde-onderwijs dit ondersteunt. Onderwijs heeft de meeste impact op duurzaamheid (Impact-haalbaarheid matrix, VWS Webinar 2 september 2021).  De verpleegkundige van de toekomst richt zich op preventie, en op bestrijding van klimaatverandering (klimaatmitigatie) en de aanpassing aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en climate justice.