Hoe wij werken

Wij bouwen als De Duurzame Verpleegkundige (DVV) aan een krachtig actienetwerk van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals. Door kennis en ervaringen in bijvoorbeeld Green Teams of duurzaamheidsprojecten tussen organisaties te delen voorkómen we steeds weer het wiel opnieuw uit te moeten uitvinden.  Zo houden we vaart en creëren we impact. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid nemen we the lead in het werken aan een duurzame gezondheidszorg en het verminderen van onze ecologische voetafdruk. 
Een overzicht van actuele initiatieven vind je hier. 

DDV richt zich op 4 pijlers: 

 

 

Pijler 1. Duurzame Zorg

DDV wil de impact van de gezondheidszorgsector op het milieu verminderen. De Green Deal 3.0 is een gezamenlijke afspraak over hoe we als Nederlandse zorgsector onze voetafdruk verkleinen. Deze Green Deal 'Samen werken aan duurzame zorg' richt zich op:
1. meer inzet op gezondheid;
2. het vergroten van de bewustwording en kennis;
3. 55% minder CO2 uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050;
4. 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
5. het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).

Voor klimaatmitigatie (het verminderen van klimaatverandering) en klimaatadaptatie (het aanpassen aan klimaatverandering) onderneemt De Duurza verpleegkundige de volgende acties:
a. Deelname aan transdisciplinaire werkgroepen vanuit de verpleegkundige beroepsgroep zoals Groene Zorg Alliantie, Zorg voor Klimaat en Medzero.   
Daarnaast participeren wij in internationale, Europese en mondiale verbanden. 
b. Als opdrachtgever dienen voor mitigatie en adaptatie-projecten en -onderzoek 
binnen de zorg en het zorgonderwijs. Zo werkten hbo-v studenten uit Leeuwarden aan een project over duurzame verpleegkunde. Vierdejaars hbo-v studenten uit Den Haag werken momenteel aan een project in de praktijk over duurzaamheid. 


 

Pijler 2. Natuur als verpleegkundige interventie voor patiënt/cliënt, zorgprofessional en maatschappij

Natuur heeft een positief effect op de mens. De zorgsector zelf lijkt geen gezonde werkomgeving voor verpleegkundigen. Hoge burn-out en hoge uitstroom karakteriseert het huidige verpleegkundig vak. Ons richten op preventie en de positieve eigenschappen van natuur kan hierin (evidence based) helpen.

Hiervoor onderneemt De Duurzame Verpleegkundige het volgende:
a. We verzamelen best practices op het gebied van natuurinterventies door en voor verpleegkundigen. 
b. Door het benadrukken van de relatie tussen sociale duurzaamheid en ecologische duurzaamheid werken we aan bewustwording onder verpleegkundigen in alle werkvelden. 
c. We promoten van de natuur als mensenrecht. 


Pijler 3. Planetary Health in het regulier curriculum van verpleegkundigen en in de bijscholing

Planetary Health (planetaire gezondheid) richt op het analyseren en aanpakken van de gevolgen van menselijke verstoringen van de natuurlijke systemen van de aarde voor de menselijke gezondheid en al het leven op aarde.  In beroepscode en beroepsprofiel van verpleegkundigen wordt enige aandacht besteed aan duurzaamheid, maar nog niet aan Planetary Health.
Vaardigheden hoe circulair te werken in de praktijk, hoe transdisciplinair te werken ten dienste van dit thema en preventie, en hoe een game-changer te zijn in deze transitietijd, is van belang en dient onderdeel te zijn van ons onderwijs. 

Hiervoor onderneemt De Duurzame Verpleegkundige het volgende: 
a. We dienen als katalysator voor acceleratie Planetary Health bij zorgprofessionals
en in de maatschappij. Zo nemen we deel aan acties van belangengroepen, samen met andere zorgprofessionals. We schrijven auteurs aan van onze beroepscode, ons beroepsprofiel, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen. We onderhouden contacten met het Zorginstituut, IZA, Green Deal 3.0, maar ook het LOOV, de V&VN en andere verenigingen, om Planetary Health en duurzaamheid onderdeel van hun beleid te laten zijn.
b. De Duurzame Verpleegkundige vertegenwoordigt de stem van de verpleegkundigen  bij de ministeries van onder andere VWS en OCW.
c. We namen deel aan de klimaatmars in Rotterdam.
d. We geven workshops bij zorgorganisaties, al dan niet in samenwerking met andere zorgdisciplines zoals artsen.
e. We schreven mee in de Code Rood Brief naar de politiek
f.  We initieerden mede de eerste cursus Planetary Health voor mbo-, hbo- en wo- zorgmedewerkers. 


Pijler 4.  Krachtenbundeling als netwerk

Om slagvaardig te zijn is het noodzakelijk te kunnen leren van elkanders ervaringen, ideeën uit te wisselen en krachten te bundelen. Zo kunnen we versnellen en onze impact vergroten.

Hiervoor onderneemt De Duurzame verpleegkundige het volgende:
a. We werken aan een groeiend netwerk van verpleegkundigen, studenten en docenten verpleegkundige en onderzoekers.
b. Zo verbinden we verpleegkundige onderwijs, onderzoek en de verpleegkundige praktijk. 
c. We faciliteren het ontwikkelen en delen van informatie, vaardigheden en middelen met betrekking tot Planetary Health en duurzame gezondheidszorg binnen dit netwerk.
d. We zijn aanspreekpunt voor andere bij duurzame zorg betrokken organisaties op punt van kennis en participatie vanuit de verpleegkunde.  
e. We zijn aanspreekpunt voor media met betrekking tot duurzame verpleegkunde.  

De verpleegkundige heeft een belangrijke rol in het behalen van de Sustainable Development Goals, met name SDG 3, 4, 6, 11 en 12. We werken internationaal onder The Sustainable Nurse